.

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES


ALL POSTS ALPHABETICAL ORDER - Click here

Sunday, June 17, 2018

PHYSICS QUESTION AND ANSWERS - UNIT 1 - STANDARD 8


QUESTION AND ANSWERS                                   എട്ടാം  ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന ഒന്നാം പാഠത്തിലെ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കു‌വെക്കുകയാണ്   ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ  ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഞങ്ങളുടെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.    DOWNLOAD


For more PHYSICS Resources : Click here


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...