ബയോ ബയോ വിഷൻ ആറാം വർഷത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നു!!! ഡിസംബർ 15 ന് 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ബയോ ബയോ വിഷൻ ആറാം വർഷത്തിലേയ്ക്ക് ...............


animated gifSET RESULTS PUBLISHED VIEW

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പില്‍ 1.1.2001 മുതല്‍ 31.12.2006 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ നിയമിതരായ HSA-മാരുടെ സര്‍വീസ് കാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കി പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ നേരിട്ട് DPI-ക്ക് ജനുവരി 15-നകം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം.സര്‍ക്കുലര്‍ Govt.orders page ല്‍

ഹൈസ്കൂള്‍ HM/AEO പ്രൊമോഷൻ കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് 15.1.2015 നു മുമ്പായി നല്‍കണം. ഉത്തരവ് കാണുക

മുസ്ലീം/നാടാര്‍ ഗേള്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് 2014-15 സർക്കുലർ | ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

HIGHER SECONDARY 2nd TERM EXAM 2014 - XI, XII - TIME TABLE (Revised) / +1 MODEL QUESTIONS by SCERT / +1, +2 MODEL QUESTIONS by DHSE
SSLC RESOURCES for SEPTEMBER / OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER

IT UNITS- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 - PHYSICS UNITS- 4 / 5 / 6 - CHEMISTRY UNITS- 4 / 5 / 6

IT MID-TERM EXAM - STD 8,9,10 QUESTION BANK

SECOND TERM EXAM QUESTIONS 2013 + KEY :- STD 10 | STD 9 | STD 8 | SECOND TERM EXAM QUESTIONS 2012 :- STD 10 | STD 9 | STD 8 | SCERT QUESTION BANK 1st TERM | SCERT QUESTION BANK 2nd TERM | 2nd TERM EXAM QUESTIONS FROM 14 DISTRICTS


| WIFS DATA ENTRY | TEXT BOOK INDENT |

animated gif SUGAMA HINDI EXAM - 2013 QUESTIONS | 2014 QUESTIONS
സ്കൂള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍
AKSHARAMUTTAM QUIZ:- SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS
| SUB DISTRICT LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS,HSS | SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2014 LP, UP, HS | STATE LEVEL QUESTIONS 2013 | SUB DISTRICT QUESTIONS 2014 LP,UP,HS,HSS
ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസ്സുകള്‍;- വായനാ ദിനം ക്വിസ് |ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് |ക്വിസ് ഗെയിം | സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് | അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് |
PLUS ONE TEXT BOOKS
HAND BOOKS for STANDARDS I,III ,V,VII
animated gifSAMPOORNA PORTAL | UID PORTAL
ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Monday, February 11, 2013

SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS 2013SOCIAL SCIENCE RIVISION MATERIAL 2013

     
         സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്  പഠന വിഭങ്ങളു ടെ  നല്ലൊരു ശേഖരമാണ്  ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റില്‍. പാലക്കാട്  DIET  തയ്യാറാക്കിയ ഈ വിഭങ്ങള്‍
  സമഗ്രവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവുമാണ്  . ഇവയില്‍ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിന്റെ
  റിവിഷന്‍ പാക്കേജ് , ESTEEM എന്ന പേരില്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി  
 മെറ്റീയല്‍ , വര്‍ക്ക്‌ ഷീറ്റ് ,മോഡല്‍ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ എന്നിവയാണ്
ഇതിലുള്ളത്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പാക്കാന്‍
 സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് ഈ പഠനസഹായിക്ക്  രൂപം 
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌  .അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകര്‍ റിവിഷന്‍ 
വേളകളില്‍ ഇത്  ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന
     വിശ്വാസത്തോടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
 
DOWNLOAD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...