പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ജീവ ശാസ്ത്രത്തിലെ "സുരക്ഷയും ചികിത്സയും"എന്ന ആറാം യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ക്വിസ് ഗെയിം ബയോ വിഷനിൽ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക !!! ...............


animated gif SSLC CE മാർക്ക്‌ ഫെബ്രുവരി 6-ന് മുൻപ് സ്കൂളുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ് സർക്കുലർ

+1 തുല്യതാ registration ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഫൈനോടെ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

SSLC IT THEORY AND PRACTICAL SAMPLE QUESTIONS 2015

PRACTICAL - Malayalam | English | Kannada | Tamil

THEORY - Malayalam | English | Kannada | Tamil

SSLC മോഡല്‍ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 10 മുതല്‍ 16 വരെ ടൈംടേബിള്‍

SSLC A LIST CORRECTION CLICK HERE

HIGHER SECONDARY - +1 MODEL QUESTIONS by SCERT / +1, +2 MODEL QUESTIONS by DHSE

SSLC IT EXAM 2015 - ALL RESOURCES IN ONE POST

animated gifINCOME TAX CALCULATOR - by Sri. KRISHNADAS.NP(ubutu) / WINDOWS based | by Sri.BABURAJ.P(ubutu) | EC TAX 2015 (Malayalam) by Babu Vadakkumchery | EASY TAX by Alrahman


| WIFS DATA ENTRY | TEXT BOOK INDENT |
SUGAMA HINDI EXAM - 2013 QUESTIONS | 2014 QUESTIONS
സ്കൂള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍
AKSHARAMUTTAM QUIZ:- SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS
| SUB DISTRICT LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS,HSS | SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2014 LP, UP, HS | STATE LEVEL QUESTIONS 2013 | SUB DISTRICT QUESTIONS 2014 LP,UP,HS,HSS
ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസ്സുകള്‍;- വായനാ ദിനം ക്വിസ് |ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് |ക്വിസ് ഗെയിം | സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് | അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് |
PLUS ONE TEXT BOOKS
HAND BOOKS for STANDARDS I,III ,V,VII
ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Monday, February 11, 2013

SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS 2013



SOCIAL SCIENCE RIVISION MATERIAL 2013

     
         സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്  പഠന വിഭങ്ങളു ടെ  നല്ലൊരു ശേഖരമാണ്  ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റില്‍. പാലക്കാട്  DIET  തയ്യാറാക്കിയ ഈ വിഭങ്ങള്‍
  സമഗ്രവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവുമാണ്  . ഇവയില്‍ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിന്റെ
  റിവിഷന്‍ പാക്കേജ് , ESTEEM എന്ന പേരില്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി  
 മെറ്റീയല്‍ , വര്‍ക്ക്‌ ഷീറ്റ് ,മോഡല്‍ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ എന്നിവയാണ്
ഇതിലുള്ളത്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പാക്കാന്‍
 സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് ഈ പഠനസഹായിക്ക്  രൂപം 
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌  .അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകര്‍ റിവിഷന്‍ 
വേളകളില്‍ ഇത്  ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന
     വിശ്വാസത്തോടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
 
DOWNLOAD




                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                          .
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...