പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ജീവ ശാസ്ത്രത്തിലെ "സുരക്ഷയും ചികിത്സയും"എന്ന ആറാം യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ക്വിസ് ഗെയിം ബയോ വിഷനിൽ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക !!! ...............


animated gif SSLC A-List Correction 31 വരെ.കാസര്‍കോഡ് മുതല്‍ തൃശൂര്‍ വരെയുള്ള ജില്ലകള്‍ക്ക് 30-നും മറ്റ് ജില്ലകള്‍ക്ക് 31-നും തിരുത്തലുകള്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.

SSLC IT THEORY AND PRACTICAL SAMPLE QUESTIONS 2015

PRACTICAL - Malayalam | English | Kannada | Tamil

THEORY - Malayalam | English | Kannada | Tamil

SSLC മോഡല്‍ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 10 മുതല്‍ 16 വരെ ടൈംടേബിള്‍

SSLC A LIST CORRECTION CLICK HERE

HIGHER SECONDARY - +1 MODEL QUESTIONS by SCERT / +1, +2 MODEL QUESTIONS by DHSE

SSLC IT EXAM 2015 - ALL RESOURCES IN ONE POST

animated gifINCOME TAX CALCULATOR - by Sri. KRISHNADAS.NP(ubutu) / WINDOWS based | by Sri.BABURAJ.P(ubutu) | EC TAX 2015 (Malayalam) by Babu Vadakkumchery | EASY TAX by Alrahman


| WIFS DATA ENTRY | TEXT BOOK INDENT |
SUGAMA HINDI EXAM - 2013 QUESTIONS | 2014 QUESTIONS
സ്കൂള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍
AKSHARAMUTTAM QUIZ:- SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS
| SUB DISTRICT LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS,HSS | SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2014 LP, UP, HS | STATE LEVEL QUESTIONS 2013 | SUB DISTRICT QUESTIONS 2014 LP,UP,HS,HSS
ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസ്സുകള്‍;- വായനാ ദിനം ക്വിസ് |ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് |ക്വിസ് ഗെയിം | സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് | അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് |
PLUS ONE TEXT BOOKS
HAND BOOKS for STANDARDS I,III ,V,VII
ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Thursday, January 29, 2015

SSLC BIOLOGY INSTANT NOTES


INSTANT NOTES   
            എസ്  എസ്  എൽ സി പരീക്ഷയുടെ അവസാന വട്ട തയ്യാറെടുപ്പ്  നടത്തുന്നവർക്കായിതാ  ഒരു   ജീവശാസ്ത്ര പഠന വിഭവം. INSTANT NOTES എന്ന പേരിൽ 49 പേജുകളുള്ള ഈ നോട്ട്  ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും അധിക വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെയധികം നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. പാഠ ഭാഗങ്ങളെ വളരെ ക്രമീകരിച്ചും വിശദീകരിച്ചും  പ്രതിപാദിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ഈ നോട്ട്  ഒരു ഗൈഡിന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് . ഇത്രയും ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ശ്രീ. മിൻഹാദ്  സാറിനോടുള്ള  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ശ്രീ. മിൻഹാദ്  സാറിന്റെ ആമുഖ കുറിപ്പോടെ ഇത് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.


First of all, thanking the CREATOR who bestowed me to bring out the book ‘Biology-X
Instant notes’ to the students of class X under Kerala state syllabus.
This book has been exclusively designed as a powerful tool for the last-minute preparation in
their pursuit of success in the SSLC-Board Examination.
Every effort has been made to make the description point wise as per the new grading and
evaluation system. Difficulties which nerve the students have been dealt within simple and
lucid style.
...........................

I hope that this book will be warmly received by students and teachers. Great care has been
taken to avoid mistakes. Constructive criticism of the book and suggestions for its further
improvement will be gratefully acknowledged.

Minhad. M. Muhiyudeen
Kaliyattamukku, Malappuram
7minhad@gmail.com
Mob:9846292227
Faculty of Biology, Science Institute-VengaraBIOLOGY INSTANT NOTESRelated posts

Monday, January 26, 2015

SSLC MATHS SOLVED PROBLEMS UNITS 1 to 6


SSLC MATHS REVISION MATERIAL (EM)
                                 പത്താം ക്ലാസ്സ് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ 1 മുതൽ 6 വരെ യൂണിറ്റുകളുടെ 
How Solve The Problems എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠന വിഭവമാണ് ഇപ്രാവശ്യം 
ശ്രീ. ഫസലുദ്ദീന്‍ സാര്‍ പെരിങ്ങോളം, കോഴിക്കോട് . തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നത് .അത്യന്തം ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഷെയർ ചെയ്ത  ശ്രീ ഫസലുദ്ദീന്‍ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു.ഈ പഠന സഹായി ചുവടെ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് .


MATHS UNITS 1 to  6
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...