.

animated gif.

SAMAGRA

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES

ALL POSTS ALPHABETICAL ORDER - Click here

Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Monday, October 16, 2017

BIO-VISION SCHOOL APP - New Version 2.2 available at PLAY STORE


BIO-VISION SCHOOL APP V 2.2


                                               കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ 10,000 -ത്തില്‍പ്പരം ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ബയോവിഷന്‍ സ്കൂള്‍ ആപ്പിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ 2.2 പ്ലേ സ്റ്റോറിലൂടെ പുറത്തിറക്കുകയാണ്. കൂടുതല്‍ യൂട്ടിലിറ്റികളും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഈ വെര്‍ഷന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.ഏവര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി അറിയിക്കുന്നു


Click this image to download App

BIO-VISIONAbout App

Bio-Vision School App Version 2.2
File size - 4 .2  MB


What is new

* Notification facility added
*EVENTS & RESOURCES :  page for Important  days of the month and related Resources
* MORE UTILITIES : * English - Malayalam - Malayalam Dictionary,
        * Body Mass Index Calculator,
* Currency Converter

* File download problem fixedFor more Details about App : Click here


STUDY MATERIALS AND VIDEO - SOCIAL SCIENCE I - UNITS 6, 9 - SOCIAL SCIENCE II UNIT 6 - STANDARD 10


STUDY MATERIALS AND VIDEO                                         പത്താം സോഷ്യൽ സയൻസ് I ലെ യൂണിറ്റ് 6 സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ യൂണിറ്റ് 9 രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും ,സോഷ്യൽ സയൻസ്  II  ലെ യൂണിറ്റ് 6 ആകാശക്കണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും എന്നിവയുടെ നോട്ടുകളും, ഒരു വീഡിയോയും ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്.സ്കൂളിലെ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സര്‍. വളരെ ആധികാരികമായ ഈ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന്  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

          അകലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളേയോ വസ്തുക്കളേയോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അവയെ സംബന്ധി ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദൂര സംവേദനവും നിരീക്ഷണ പ്രതലങ്ങളും സംവേദങ്ങളും ഊർജജ ഉറവിടങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഭൂമി ശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യൂനിറ്റാണ് "ആകാശക്കണ്ണകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും". ഭൂമിയെ സദാസമയം നിരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിലെ കണ്ണുകളെ, സാറ്റലൈറ്റുകളെ, ഭൂമധ്യരേഖക്ക് ലംബമായി വ്യന്യസിച്ച് മധ്യരേഖാ ഭ്രമണപഥമുള്ള ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളായും സൂര്യന്റെ പ്രത്യക്ഷ ചലനത്തിനൊപ്പം ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പഥമുൾക്കൊള്ളുന്ന തലവും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള കോൺ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടാതെ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന സൗര സ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളായും വേർതിരിച്ചത് കാണാം.
     GPS ഉം  ഗൂഗിൾ എർത്തും വിക്കിമാപ്പിയ യും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്ത് ജനപ്രിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളായ GIS - GPS  ഉദ്‌ഥിത സേവനം എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ QGis സോഫ്റ്റ് വേർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ I T ലാബിൽ നിന്നും വിശകലനം ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിവരും നൽകുന്നു.
      IRNSS നെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങും ആ നേട്ടത്തിന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരേയും അനുസ്മരിച്ച് "സ്വാതന്ത്യാനന്തര ഇന്ത്യ" എന്ന ചരിത്ര അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രാജ്യം നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും അത് എപ്രകാരം തരണം ചെയ്താണ് ഇന്നീ കാണുന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ  ആസൂത്രണങ്ങളിലൂടെ കൈവരിച്ചതെന്ന് കാർഷിക, വ്യവസായിക, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ നയവും പരിശോധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നു.
       ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയെ രാഷ്ട്രം എന്നു വിളിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ യൂനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. രാഷ്ടവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും എന്ന യൂണിറ്റിൽ രാഷ്ട്രം, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, രാഷ്ട്രം ആവിർഭവിച്ചത്, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചുമതലകൾ, പൗരത്വം, രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്.പത്താം സോഷ്യൽ സയൻസ് I ലെ യൂണിറ്റ് 6 സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ യൂണിറ്റ് 9 രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും ,സോഷ്യൽ സയൻസ്  II  ലെ യൂണിറ്റ് 6 ആകാശക്കണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും എന്നിവയുടെ നോട്ടുകളും, ഒരു വീഡിയോയും ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്.സ്കൂളിലെ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സര്‍. വളരെ ആധികാരികമായ ഈ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന്  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

          അകലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളേയോ വസ്തുക്കളേയോ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അവയെ സംബന്ധി ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദൂര സംവേദനവും നിരീക്ഷണ പ്രതലങ്ങളും സംവേദങ്ങളും ഊർജജ ഉറവിടങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഭൂമി ശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യൂനിറ്റാണ് "ആകാശക്കണ്ണകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും". ഭൂമിയെ സദാസമയം നിരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിലെ കണ്ണുകളെ, സാറ്റലൈറ്റുകളെ, ഭൂമധ്യരേഖക്ക് ലംബമായി വ്യന്യസിച്ച് മധ്യരേഖാ ഭ്രമണപഥമുള്ള ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളായും സൂര്യന്റെ പ്രത്യക്ഷ ചലനത്തിനൊപ്പം ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പഥമുൾക്കൊള്ളുന്ന തലവും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള കോൺ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടാതെ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന സൗര സ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളായും വേർതിരിച്ചത് കാണാം.
     GPS ഉം  ഗൂഗിൾ എർത്തും വിക്കിമാപ്പിയ യും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്ത് ജനപ്രിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളായ GIS - GPS  ഉദ്‌ഥിത സേവനം എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ QGis സോഫ്റ്റ് വേർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ I T ലാബിൽ നിന്നും വിശകലനം ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിവരും നൽകുന്നു.
      IRNSS നെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങും ആ നേട്ടത്തിന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരേയും അനുസ്മരിച്ച് "സ്വാതന്ത്യാനന്തര ഇന്ത്യ" എന്ന ചരിത്ര അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രാജ്യം നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും അത് എപ്രകാരം തരണം ചെയ്താണ് ഇന്നീ കാണുന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ  ആസൂത്രണങ്ങളിലൂടെ കൈവരിച്ചതെന്ന് കാർഷിക, വ്യവസായിക, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശ നയവും പരിശോധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നു.
       ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയെ രാഷ്ട്രം എന്നു വിളിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ യൂനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. രാഷ്ടവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും എന്ന യൂണിറ്റിൽ രാഷ്ട്രം, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, രാഷ്ട്രം ആവിർഭവിച്ചത്, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചുമതലകൾ, പൗരത്വം, രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്.


DOWNLOADS


Sunday, October 15, 2017

HIGH SCHOOL ENGLISH GRAMMAR


ENGLISH GRAMMAR
                                       ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ സ്വയം പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നോട്സ് തയ്യാറാക്കി ബ്ലോഗുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ആകാശ് കുമാർ , തിരുവനന്തപുരം. ഈ പഠന വിഭവ ശേഖരത്തിൽ ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത്യന്തം ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്ക് വച്ച  ശ്രീ ആകാശ് കുമാർ സാറിനോടുള്ള   നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
DOWNLOADS
Saturday, October 14, 2017

IT WORKSHEETS ENGLISH MEDIUM - ALL UNITS - STANDARD 9


IT WORKSHEETS ENGLISH MEDIUM
                   ഒമ്പതാം   ക്ലാസ്സ് IT പാഠ പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളുടേയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കയാണ് ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സാർ ജി.വി.എച്ച്.എച്ച.എസ് കൊണ്ടോട്ടി, മലപ്പുറം വളരെ ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ ഈ പഠനവിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍  സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നും ഇവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്‌ . അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ !


DOWNLOAD


For more IT Resources : Click here

CHEMISTRY SHORT NOTES (All units) - STANDARD 10


CHEMISTRY SHORT NOTES (All units)                                               പത്താം ക്ലാസ്സ് രസതന്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ യൂനിറ്റുകളുടെയും  ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് 'മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ' എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ശ്രീ നൗഷാദ് പരപ്പനങ്ങാടി. വളരെ സമഗ്രവും ലളിതവും ആധികാരികവുമായ ഈ നോട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അനായാസം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തമ പഠന സഹായിയാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അത്യന്തം ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ നൗഷാദ് പരപ്പനങ്ങാടി സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.


DOWNLOAD

Friday, October 13, 2017

MATHEMATICS QUIZ - SUB DISTRICT QUESTIONS AND ANSWERS 2017 - KOZHIKODU


MATHEMATICS QUIZ -  2017 - KOZHIKODU                                          കോഴിക്കോട്    ജില്ലയിലെ  സബ്  ജില്ലാ ഗണിത ക്വിസ് മല്‍സരത്തിന്റെ LP, UP, HS, HSS  ചോദ്യശേഖരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  2013, 2014, 2015 ,  2016, എന്നീ  വർഷങ്ങളിലെയും 2017 പാലക്കാട് , 2017 എറണാകുളം, 2017 തിരുവനന്തപുരം  എന്നിവയുടേയും   സബ്  ജില്ലാ മത്സരങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ഉത്തരങ്ങളും Related Post ൽ ലഭ്യമാണ്.
MATHEMATICS QUIZ - SUB DISTRICT QUESTIONSHSS SECTION
HS SECTION
UP SECTION
LP SECTION
Related postsMATHEMATICS QUIZ - SUB DISTRICT QUESTIONS  2017 - TRIVANDRUM
STUDY MATERIAL - ENGLISH - STANDARD 8 - UNIT 3 - Rosa Parks Sat Still


STUDY MATERIAL - ENGLISH                                  എട്ടാം   ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം  യൂണിറ്റിലെ  "Rosa Parks Sat Still" എന്ന   പാഠ ഭാഗങ്ങത്തെ   ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ   ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.   ഈ പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം  ജില്ലയിലെ തിരൂർ  ജി.ബി . എച്ച്. എസ്. എസിലെ ശ്രീമതി  ജിഷ ടീച്ചർ  ആണ്. ശ്രീമതി  ജിഷ ടീച്ചറോടുള്ള നന്ദി കൂടി ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
DOWNLOAD


STUDY MATERIAL - ENGLISH - STANDARD 8 - UNIT 3
For more ENGLISH Resources : Click here

CHEMISTRY SHORT NOTES (All units) - ENGLISH MEDIUM - STANDARD 10


CHEMISTRY SHORT NOTES                           പത്താം ക്ലാസ്സ് രസതന്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ യൂനിറ്റുകളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്  'മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ' എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ശ്രീ നൗഷാദ് പരപ്പനങ്ങാടി. വളരെ സമഗ്രവും ലളിതവും ആധികാരികവുമായ ഈ നോട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അനായാസം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തമ പഠന സഹായിയാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അത്യന്തം ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ നൗഷാദ് പരപ്പനങ്ങാടി സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.


Thursday, October 12, 2017

SOCIAL SCIENCE VIDEO - STANDARD 10 UNIT 6 - Jallianwala Bagh massacre


SOCIAL SCIENCE VIDEO
                                പത്താം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാം യൂണിറ്റിലെ ജാലിയന്‍ വാലാവാഗ്  കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് വൈവിധ്യമായ ഒരു പഠന വീഡിയോ തയാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പുത്തൂർ ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും. 1919 ൽ നടന്ന  ജാലിയന്‍ വാലാവാഗ്  കൂട്ടക്കൊലയെ ഒരു ന്യൂസ്ചാനൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വീഡിയോകളും,  ചിത്രങ്ങളും, പ്രമുഖരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും കോർത്തിണക്കി മികച്ച ഒരു വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പാഠ ഭാഗം നിഷ്പ്രയാസം പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഈ നൂതന സംരംഭത്തിന്റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ച  ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും അഭിന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു MATHEMATICS QUIZ - SUB DISTRICT QUESTIONS AND ANSWERS 2017 - TRIVANDRUM


SUB DISTRICT QUESTIONS  2017 - TRIVANDRUM                                      തിരുവനന്തപുരം   ജില്ലയിലെ  സബ്  ജില്ലാ ഗണിത ക്വിസ് മല്‍സരത്തിന്റെ LP, UP, HS, HSS  ചോദ്യശേഖരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  2013, 2014, 2015 ,  2016, എന്നീ  വർഷങ്ങളിലെയും 2017 പാലക്കാട് , 2017 എറണാകുളം എന്നിവയുടേയും   സബ്  ജില്ലാ മത്സരങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ഉത്തരങ്ങളും Related Post ൽ ലഭ്യമാണ്.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...