ഗാന്ധിജയന്തി വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ലൈവ് പ്രശ്‌നോത്തരിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ബയോ വിഷന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗാന്ധി ക്വിസ് . വളരെ രസകരവും വിജ്ഞാന പ്രദവുമായ ഈ ക്വിസ്സില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഇ - ഡോക്ക്യുമെന്ററി കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

animated gifSSLC EXAMINATION MARCH 2015 NOTIFICATION

ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗാന്ധി ക്വിസ് തുടങ്ങാം

OBC PREMATRIC SCHOLARSHIP 2014-15 CIRCULAR - APPLICATION FORM

SSLC RESOURCES for SEPTEMBER / OCTOBER / NOVEMBER / DECEMBER
IT UNITS- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 - PHYSICS UNITS- 4 / 5 / 6 - CHEMISTRY UNITS- 4 / 5 / 6

IT MID-TERM EXAM - STD 8,9,10 QUESTION BANK

SCHOOL KALOLSAVAM: Website | Manual | Manual revised circular | Software(ubutu) |Software(windows)|

SCHOOL SASTHROLSAVAM: Website | Manual | User manual | Sample application forms | Manual modified | IT Manual

SCHOOL SPORTS: Website | Manual | User guide

| WIFS DATA ENTRY | TEXT BOOK INDENT |

animated gif K-TET 2014: QUESTION BANK | NTSE QUESTION BANK
സ്കൂള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍
AKSHARAMUTTAM QUIZ:- SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS
| SUB DISTRICT LEVEL QUESTIONS 2013 LP,UP,HS,HSS | SCHOOL LEVEL QUESTIONS 2014 LP, UP, HS | STATE LEVEL QUESTIONS 2013 | SUB DISTRICT QUESTIONS 2014 LP,UP,HS,HSS
ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസ്സുകള്‍;- വായനാ ദിനം ക്വിസ് |ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് |ക്വിസ് ഗെയിം | സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് | അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഗാന്ധി ക്വിസ് | ഐ റ്റി ക്വിസ് |
PLUS ONE TEXT BOOKS
HAND BOOKS for STANDARDS I,III ,V,VII
animated gifSAMPOORNA PORTAL | UID PORTAL
ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Sunday, October 19, 2014

BRAIN - PUZZLE GAME


BRAIN - PUZZLE                   എസ്  എസ്  എൽ സി ജീവശാസ്ത്ര പരീക്ഷയിലെ 4 മാർക്കിന്റെ ഒരു സ്ഥിര ചോദ്യമാണ്  ചിത്രം പകർത്തി വരച്ച്  ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്.  ഇതിന്  കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി ബയോ വിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പസിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുകയാണ് .പത്താം ക്ലാസ്സ്‌  ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ തലച്ചോറിന്റെ ഈ പസിൽകളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തലച്ചോറിന്റെ ഘടന കൂടി പരിചയപ്പെടുന്നതിന്  സഹായകരമാണ് .


BRAIN PUZZLE GAME
Saturday, October 18, 2014

SSLC IT - RESOURCES OF ALL CHAPTERS IN ONE POST


SSLC IT - ALL RESOURCES  IN ONE POST


                 SSLC ഐ റ്റി പാഠ പുസ്തകത്തിന്റെ  നിരവധി പഠന വിഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ബയോ വിഷനിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു ഇവയിൽ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും തീയറി നോട്ട് സ്‌ ,പ്രാക്ടിക്കൽ നോട്ട് സ്‌ ,തീയറി ചോദ്യങ്ങൾ,പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ, വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ,വീഡിയോ റ്റൂട്ടോറിയൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം കൂടി  സൗകര്യാർത്ഥം ഒറ്റ പോസ്റ്റായി നല്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷാ വേളയിൽ പ്രയോജനകരമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.   പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക്  ചുവടെSSLC IT - RESOURCES OF ALL CHAPTERS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...