10, 9 ക്ലാസ്സുകളുടെ പുതുക്കിയ ജീവശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പി ഡി എഫ് പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ബയോ വിഷനിൽ ലഭ്യമാണ് .

animated gifOEC LUMPSUM GRANT 2016 - 17 - CIRCULAR | APPLICATION FORM | SITE

HIGHER SECONDARY ADMISSION - SECOND ALLOTMENT

DIGITAL TEXT BOOKS (All classes)

SCHEME OF WORK 2016 - 17 - LP | UP | STD VIII | STD IX | STD X

EDUCATIONAL CALENDAR

animated gifBIO-VISION'S EDUCATIONAL GAMES

ALL POSTS - ALPHABETICAL ORDER | STANDARD 10 | STANDARD 9 | STANDARD 8
animated gifANTICIPATORY INCOME TAX CALCULATOR 2016 - 17 - | by NP KRISHNADAS | by BABU VADAMKKUMCHERY | by ALRAHMAN | by SUDHEER KUMAR TK | SAFEEQ


Visit Our: Facebook Page | Google+ Page | NETWORKED BLOG | TWITTER PAGE
ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങളുമായി ബയോ വിഷന്‍ വെബ്സൈറ്റ് . സന്ദര്‍ശിക്കുക

Thursday, June 30, 2016

TEACHING MANUAL - BIOLOGY - UNIT 1 - STANDARD 10


TEACHING MANUAL                                        പത്താം ക്ലാസ്സ്  ജീവശാസ്ത്രം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്  മാന്യൽ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു. ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്ങിനിടെ തയ്യാറാക്കിയ ഇത്  കുറ്റമറ്റതാണ്  എന്ന്  അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിലെ പോരായ്മകൾ കമന്റ്  ബോക്സ്  വഴി അറിയിക്കുമല്ലോ !

Tuesday, June 28, 2016

MALAYALAM POEMS - STANDARD 9 | മലയാളം കവിതകൾ


കവിതാലാപനം                            ഒമ്പതാം   ക്ലാസ്സ്‌  മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ കവിതകളും ആലപിച്ച് അയച്ചിരിക്കയാണ്  കല്ലറ ഗവ. വൊക്കേഷണൽ  ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായ ശ്രീ. എന്‍. സുനില്‍കുമാര്‍ സാര്‍. കവിതകൾ കേൾക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് . മറ്റ്  ക്ലാസ്സുകളുടെ കവിതകളുടെ  ലിങ്കുകൾ Related posts ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .


കവിതകൾ കേൾക്കാം


 

കവിതകൾ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...